Broekbergenlaan 44 - 46
2071 EW Santpoort Noord
(023) - 537 98 05

 


de tijden dat wij open zijn:

dinsdag: 9:30 - 18:00
woensdag: 9:30 - 18:00
donderdag: 9:30 - 18:30
vrijdag: 9:30 - 18:30
zaterdag: 9:30 - 17:00
maandag: gesloten

 

e-mail: Santpoort aan Zee

 

 

 

Kokkels

cerastoderma edule

Voedingswaarde per 100g:

Monsters verse vis (al dan niet gefileerd)

Mesofiel acroob kiemgetal < 500.000
Psychrofiel acroob kiemgetal< 1.000.000
Entero's< 1.000
E.coli< 10
Staphylococcus aureus< 1.000

 

Beschrijving:

 

Kokkels zijn tweekleppige schelpdieren die in de bodem van zoute en brakke wateren leven.

De kokkel filtreert voedsel uit het water en behoort dus tot de groep filtreerders.

Het dier kan ongeveer zes jaar oud worden en bereikt daarbij een lengte van circa 5cm.
In de kustwateren van West-Europa is de kokkel een wijdverbreid en algemeen voorkomend schelpdier.

Vaak vormen ze banken, waarbij ze dicht tegen elkaar aan liggen, ondiep ingegraven in de bodem.

De grootste hoeveelheden kokkels komen voor op platen en slikken; vooral op de droogvallende delen, maar ook beneden laagwater komen ze wel voor.

Doordat ze vrij ondiep in de bodem zitten en in hoge dichtheden voorkomen, zijn kokkels een voedselbron voor andere dieren. Platvissen en kreeftachtigen eten jonge kokkels.

Bij laagwater zijn jonge kokkels een prooi voor vogels.

Grotere kokkels worden door duikeenden en scholeksters gegeten.

Samen met de mossels vormen kokkels het voornaamste voedsel voor enkele soorten grote vogels.

Die komen in grote aantallen foerageren op plekken waar veel kokkels voorkomen.

Ook de mens is geinteresseerd in kokkels.

Vooral in Spanje, maar ook in België en Frankrijk worden kokkels door de mens gegeten. Veel van deze kokkels komen uit ons land. De kokkelvisserij is daarom in Nederland een specifieke bedrijfstak.

De belangrijkste visgebieden liggen in de Waddenzee, de Voordelta en de Oosterschelde.

Na verwerking worden ze in blikken of potten geëxporteerd, vooral dus naar Spanje.